Ledmarkeringen utmed Sörmlandsleden:

OBS! Utanför leden består markeringen av snitslar på vänster sida av banan!